среда, 16 января 2013 г.

Таллиннский университет приглашает


Tallinna Ülikoolis toimub 18.-22. veebruaril Tudengivarju nädal!

Selle raames on gümnaasiumiõpilastel võimalus osaleda ülikoolielus ning käia koos huvipakkuva eriala tudengiga loengutes, raamatukogus ning teha kõike muud, mis üliõpilaselu juurde kuulub.

Tudengivarju nädal võimaldab tutvuda ülikooliga ja saada aimu õppetöö ülesehitusest. Kõik nimetatud tegurid toetavad erialavalikut.
Oodatud on kõik gümnaasiumi- ja kutsekoolinoored!